Copyright © 2023 FHU Fronton - Mirosław Folwarski. All rights reserved.

e-mail:  

fhu.fronton@gmail.com

Ptaszkowa 633

33-333 Ptaszkowa

Ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenie domu / mieszkania

 

Oczywistym jest, że dom czy mieszkanie jest zazwyczaj najcenniejszym dorobkiem naszego życia. Ale mimo, że koszt takiego ubezpieczenia jest bardzo często niższy od ubezpieczenia komunikacyjnego to ubezpieczanym je rzadziej niż samochód bo ubezpieczenie takie jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Pamiętać jednak należy, że to tu spędzamy nasz czas z rodziną, to tu otaczamy się czasem dość drogimi przedmiotami. Niestety to wszystko narażone jest na wiele zdarzeń, które mogą doprowadzić do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty. Dlatego właśnie warto wykupić ubezpieczenie nieruchomości w jednym z zakresów:

  • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (szersze) gdzie wyłączeniu podlegają tylko ryzyka wskazane w formie listy zamkniętej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU)
  • - ubezpieczenie od ryzyk nazwanych (węższe), które chroni od ryzyk wskazanych w OWU

 

Dodatkowo ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o :

  • - ubezpieczenie szyb, przedmiotów szklanych i elementów ceramicznych od stłuczenia,
  • - ubezpieczenie poza głównym miejscem ubezpieczenia budowli, domków letniskowych czy grobowców,
  • - ubezpieczenie mienia - torebka, portfel, karty kredytowe czy rower poza miejscem ubezpieczenia,
  • - ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dla członków rodziny. Nasz pakiet daje także możliwość ubezpieczenia domku letniskowego od ognia oraz kradzieży wraz z ruchomościami.

 

Obecnie większość Towarzystw Ubezpieczeniowych ubezpieczy nas również gdy dom jest jeszcze w budowie co zapewni już na etapie budowy ochronę obiektu przed zdarzeniami losowymi czy kradzieżą zgromadzonego sprzętu i materiałów.

 

 

Po więcej informacji również w zakresie obecnych promocji zapraszamy do kontaktu.